fbpx
Lepingu tingimused

Lepingu tingimused

BLUERAY laenutab välja VR-seadmete komplekte, millega on võimalik vaadata erinevaid virtuaalreaalseid rakendusi. Meie peamine eesmärk on osutada lihtsat ja mugavat laenutusteenust taskukohase tasu eest ning seetõttu ei sõlmi me iga kliendiga eraldi kirjalikku lepingut seadmete kasutamiseks. Eraõigusliku teenuseosutajana kasutame infokandjatena enda väljatöötatud infotahvleid, mis asuvad laenutuspunktides. Laenutustingimused on näidatud infotahvlil ning igal kliendil on võimalus lepingu sõlmimise üle otsustada. Infotahvlil välja toodud lepingutingimusi tuleb käsitleda tüüptingimustena. Tingimustega mittenõustumise korral jääb kliendile võimalus teenust mitte kasutada. Alustades VR-seadmete komplekti laenutust, loetakse laenutustingimused kliendi poolt aktsepteerituks ning leping kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmituks.

Lepingu tingimused

OÜ BLUERAY (edaspidi „Laenutaja“) ning VR-seadmete komplekti (Samsung Gear VR-prillid ja Samsung Galaxy S9 nutitelefon/Pico Neo 2 VR prillid) kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) (edaspidi koos nimetatud „Pooled“) vahel sõlmitakse leping (edaspidi „Leping“) alljärgnevatel tingimustel (edaspidi „Lepingu tingimused“). Alustades VR-seadmete komplekti laenutust, loetakse laenutustingimused kliendi poolt aktsepteerituks ning leping Kasutaja ja Laenutaja vahel sõlmituks.

  • Kasutaja on kohustatud Laenutajale seadmete kasutamise eest tasuma laenutustasu.
  • Laenutustasu suurus ning kasutamise tingimused on märgitud infotahvlil ja Laenutaja kodulehel.
  • VR-seadmete komplekti laenutamiseks tuleb Kasutajal esitada isiku tuvastamiseks ning koopia/foto tegemiseks isikut tõendav dokument (loe lähemalt Isikuandmete töötlemisest).
  • Kui VR-seadmete komplekti ei tooda tagasi pärast 30 minutit peale laenutusaja lõppu, võetakse Kasutaja pangakaardilt hilinemise tasu 80 eurot. Hilinemise tasu tasumine ei asenda VR-seadmete komplekti tagastamist.
  • Hoiatus: Kui VR-seadmete komplekti ei ole tagasi toodud 2 tunni jooksul, märgitakse seadmed kadunuks, asjaolusid hakatakse uurima ja võib juhtuda, et tuleb tasuda kahjuhüvitist kuni 800 eurot.
  • Juhul, kui Kasutaja tekitab Laenutajale kahju üritatakse olukord lahendada Poolte kokkuleppel. Laenutajal on õigus kasutada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid tekitatud kahju hüvitamiseks.
  • Seadme kasutamine ei ole soovitatav kehasiseste meditsiiniseadmetega ja/või olles haige ja/või alkoholi, ravimite mõju all. Tajudes üldist ebamugavust või teisi sümptomeid (nt pearinglus, iiveldus), tuleb seadme kasutamine lõpetada.
  • Turvalisuse huvides ei tohi VR-prille kandes kõndida. Laenutaja ei vastuta VR-seadmete kasutamise ajal Kasutajale endale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
  • Kasutaja peab VR-seadmete komplekti kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, hoolsalt ning vastavalt Laenutajalt saadud juhistele, infotahvlitele.
  • Tagastamise/hüvitamise poliitika: Kõik müügitehingud on lõplikud. Probleemide korral palun pöörduda laenutuspunkti.

Täiendav teave info@blueray.ee.