Arendustegevused

 • Kahe organisatsiooni Eesti Maanteemuuseumi ja Tartu Ülikooli muuseumi juhtimine
  Asutuste olulisemate arendustegevuste kavandamine ja rakendamine


 • Eesti Maanteemuuseumi vabaõhu näitusekeskkonna väljaarendamine
  Maanteemuuseum kujunes Lõuna-Eesti üheks atraktiivseimaks vabaaja teemakeskkonnaks.  Kogu maailmas ainulaadne ekspositsioonikeskkond annab külastajatele vahetuid teede ajalooga seotud teadmisi ja kogemusi. Panime postijaamas uuesti postitõlla sõitma ja liikluslinnas elektriautod vurama.


 • Tartu Ülikooli muuseumi külastusvaldkonna reformimine ja arendamine
  Alustasime teenindustaseme kaasajastamisest, arendasime välja kaasaegse meenepoe koos originaalsete suveniiridega ning edasi keskendusime koostöövõrgustiku ehitamisele. Muudatuste tulemusena suurenes märkimisväärselt muuseumi omatulu, paranes muuseumi nähtavus ning koos sellega ka teadlikkus. Suurepäraselt õnnestunud koostööprojektid kultuuri- ja turismiorganisatsioonidega toovad muuseumisse uusi unikaalseid külastajaid.


 • Teaduse populariseerimisega seotud arendustegevused
  Hullu Teadlase tegelaskujust on saanud laste hulgas tuntud tegelane. Igal laupäeval toimuvad interaktiivses teemakeskkonnas põnevad eksperimendihommikud,  Hull Teadlane käib koolides lapsi teaduspisikuga nakatamas ning korraldab omanimelist teaduskonverentsi. Hull Teadlane saab uued interaktiivsed töökabineti ruumid järgmise aasta lõpuks.


 • Autoajastu püsiekspositsiooni kontseptsiooni väljatöötamine 
  Kaasaegse, multifunktsionaalse teemakeskkonna loomise eesmärk oli suurendada madalhooaja külastatavust ning kujundada muuseumist Eesti tehnikaajaloo keskus. Hea meel on tõdeda, et meie poolt välja töötatud kontseptsiooni alusel on ehitustööd uue teemakeskkonna arendamiseks juba käivitunud. Uus keskkond saab valmis 2018. aasta lõpus.


 • Projekt „Eesti sillapärand“
  Projekti käigus kaardistasime Eesti sillapärandi ning paigaldasime Eesti olulisematele sildadele infotahvlid. Sillapärandi säilitamiseks ja kaitsmiseks koostasime tegevuskava.


 • Koostööprojektid erinevate kultuuriorganisatsioonidega
  Olen teinud koostööd nii kutseliste teatrite kui ka vabaühendustega. Erinevad koostööprojektid on arendanud kultuurikeskkonnas orienteerumist ning õpetanud paremini nägema valdkonnas peituvaid võimalusi.


 • Rahvusvaheline koostööprojekt BE-SMaRT
  Kolm aastat väldanud projekt kuue Euroopa ülikooliga andis mulle parema tunnetuse Euroopa kultuuride ja pärandi sarnasuste ja erinevuste mõistmisel. Arendasin rahvusvahelist koostöökogemust.

Tagasi