OÜ BLUERAY (edaspidi „Laenutaja“) ning VR peaseadmete kasutaja (edaspidi „Kasutaja“) (edaspidi koos nimetatud „Pooled“) vahel sõlmitakse leping (edaspidi „Leping“) alljärgnevatel tingimustel (edaspidi „Lepingu tingimused“). Alustades VR peaseadmete laenutust, loetakse laenutustingimused kliendi poolt aktsepteerituks ning leping Kasutaja ja Laenutaja vahel sõlmituks.

 • Kasutaja on kohustatud Laenutajale seadmete kasutamise eest tasuma laenutustasu.
 • Laenutustasu suurus ning kasutamise tingimused on märgitud infotahvlil ja Laenutaja kodulehel.
 • VR peaseadmete laenutamiseks tuleb Kasutajal esitada isiku tuvastamiseks ning koopia/foto tegemiseks isikut tõendav dokument (loe lähemalt Isikuandmete töötlemisest).
 • Kui VR peaseadmete komplekti ei tooda tagasi pärast 30 minutit peale laenutusaja lõppu, võetakse Kasutaja pangakaardilt hilinemise tasu 80 eurot. Hilinemise tasu tasumine ei asenda VR peaseadmete komplekti tagastamist.
 • Hoiatus: Kui VR peaseadmete komplekti ei ole tagasi toodud 2 tunni jooksul, märgitakse seadmed kadunuks, asjaolusid hakatakse uurima ja võib juhtuda, et tuleb tasuda kahjuhüvitist kuni 800 eurot.
 • Juhul, kui Kasutaja tekitab Laenutajale kahju üritatakse olukord lahendada Poolte kokkuleppel. Laenutajal on õigus kasutada kõiki seadusega kooskõlas olevaid õiguskaitsevahendeid tekitatud kahju hüvitamiseks.
 • Seadme kasutamine ei ole soovitatav kehasiseste meditsiiniseadmetega ja/või olles haige ja/või alkoholi, ravimite mõju all. Tajudes üldist ebamugavust või teisi sümptomeid (nt pearinglus, iiveldus), on soovitatav seadme kasutamine katkestada.
 • Turvalisuse huvides ei tohi VR peaseadet kandes kõndida. Laenutaja ei vastuta VR peaseadmete kasutamise ajal Kasutajale endale või kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest.
 • VR peaseadmete kasutamisel õues, ei tohi Kasutaja peaseadet peast ära võtta, sest päikesevalgus kahjustab ekraani.
 • Kasutaja peab VR peaseadmete komplekti kasutama heaperemehelikult, sihtotstarbeliselt, hoolsalt ning vastavalt Laenutajalt saadud juhistele, infotahvlitele.
 • Tagastamise/hüvitamise poliitika: Kõik müügitehingud on lõplikud. Probleemide korral palun pöörduda laenutuspunkti.

Täiendav teave info@blueray.ee.

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital