Oktoobris toimub Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis taas Euroopa sotsiaalfondi poolt rahastatud koolitus TURISMITEENUSTE DISAIN.

Koolituse eesmärk on teenuste või protsesside ümberdisainimise kaudu suurendada ettevõtte konkurentsieelist tõstes kliendirahulolu, leides kulude kokku hoidmise võimalusi või muutes protsesse (sh protsesside digitaalseid osi). Teenuse või protsessi osana võib käsitleda kodulehe SEO tõstmist või mobiilisõbralikumaks muutmist, teenuse kättesaadavuse parandamist erinevates kanalites, teenuse sisu terviklikumaks muutmist jne.

Koolituse lõpuks on osalejad koostanud uue teenuse prototüübi või edasi arendanud olemasolevat teenust, tutvustanud seda testklientidele ning analüüsinud teenuse arendus-/ parendusvõimalusi testklientide tagasiside põhjal. Protsessi vältel saavad osalejad kasutada personaalselt mentorlust.

Täpsem info ja registreerimine siin.

Koolitajad:

Anne Roosipõld PhD (kasvatusteadused), TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste dotsent, ettevõtja ja teenusedisaini koolitaja kogemus.
Gerda Mihhailova MA (juhtimine), TÜ Pärnu kolledži juhtimise ja teenusedisaini õppejõud, ettevõtja, disainmõtlemise ja teenusedisaini koolitaja kogemus.
Grete Männikus MBA (teenuste disain ja juhtimine), TÜ Pärnu kolledži turunduse õppejõud, ettevõtluse, persoonibrändi ja teenusedisaini koolitaja kogemus.
Maarja Pajusalu MA (tehnikateadus), Brightspark OÜ tarkvaraarenduse ja disaini teenuste analüütiku kogemus.
Mairo Rääsk MA (ajaloo- ja ühiskonnaõpetus), OÜ Blueray tegevjuht, projektijuhtimise, kaasaegsete tehnoloogiate kasutamine ja teenuste arendamise kogemus.
Marit Piirman MBA (teenuste disain ja juhtimine), TÜ Pärnu kolledži turismiteenuste õppejõud, teenuste arendamise, piirkondlike strateegiate koostamise ja projektijuhtimise kogemus.
Tatjana Koor MSc (turismigeograafia), TÜ Pärnu kolledži turismiosakonna turismimajanduse nooremlektor.
Tiina Tamm MSc (turismigeograafia), TÜ Pärnu kolledži hotellimajanduse õppejõud, teenusedisaini koolitaja kogemus.

Kodulehe tegemine - Vulpes Digital Vulpes Digital